Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student KacperMale/Poland Recent Activity
Deviant for 5 Months
Needs Core Membership
Statistics 196 Deviations 83 Comments 1,477 Pageviews
×

Newest Deviations

#25 by GhatsparBeet #25 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 0 0 #24 by GhatsparBeet #24 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 2 0 #AgathaChristieJoke by GhatsparBeet #AgathaChristieJoke :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 2 0 N2O by GhatsparBeet N2O :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 0 0 #23 by GhatsparBeet #23 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 1 0 Animation #8 by GhatsparBeet Animation #8 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 2 0 Storyboard by GhatsparBeet Storyboard :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 3 3 #22 by GhatsparBeet #22 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 2 0 Story from ink #2 by GhatsparBeet Story from ink #2 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 2 0 Story from ink #1 by GhatsparBeet Story from ink #1 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 1 0 Ink and water #63 by GhatsparBeet Ink and water #63 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 1 0 Ink and Water #62 by GhatsparBeet Ink and Water #62 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 1 0 Ink and Water #61 by GhatsparBeet Ink and Water #61 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 0 0 Ink and Water #60 by GhatsparBeet Ink and Water #60 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 2 0 Ink and Water #59 by GhatsparBeet Ink and Water #59 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 1 0 Ink and Water #58 by GhatsparBeet Ink and Water #58 :iconghatsparbeet:GhatsparBeet 1 0

deviantID

GhatsparBeet's Profile Picture
GhatsparBeet
Kacper
Artist | Student | Other
Poland
Yo! Jestem Kacper i lubię rysować. Cały czas się uczę żeby być w tym coraz lepszy. Jeżeli chcesz zobaczyć moje rysunki to zapraszam ;)

Yo! I'm Kacper and I like to draw. All the time I'm learning to be getting better at this. If you want to see my drawings, are welcome;)
Interests

Activity


#25
Nie ma rysunku. Jest tekst. I historia.


Wracałem sobie autobusem i jak zwykle usiadłem obok kogoś, bo staram się nie siadać sam. I usiadłem obok pewnej dziewczyny (ok. 20-23 lata), która dosyć nerwowo notowała coś w swoim notesie. Wyjąłem słuchawki i zacząłem słuchać muzyki.

Kątem oka zapuściłem tak zwanego żurawia i próbowałem rozczytać co nieco z jej zapisków. Było tam mniej więcej coś takiego: ,,Usiadł obok mnie chłopak w czarnej czapce". Uśmiechnąłem się w duchu i pomyślałem, że może uda mi się coś narysować, bo poprzednim razem udało mi się tylko machnąć parę psów.

I znów żuraw w akcji: ,,Wyjął notes. Może też zacznie pisać". Wyglądała na smutną. Pisała dosyć szybko i trochę nerwowo. Odniosłem wrażenie, że przed chwilą mogło spotkać ją coś złego. I siedzę tak nad pustą kartką mojego notesu... po czym... aa olać rysowanie! Napisałem na kartce: ,,O czym tak piszesz?" I podałem jej mój kajet :)

Dziewczyna się zmieszała. No nie oszukujmy się: kto by się spodziewał, że osoba siedząca obok nagle da nam swój notes z zapisaną wiadomością? XD Spojrzała na mnie pytającym spojrzeniem, na które odpowiedziałem skinięciem głowy. Wzięła go i zaczęła pisać...

I popisaliśmy tak chwilę :D Zaczęła się uśmiechać kiedy wymienialiśmy się co chwila notesem. Każde z nas pisało szybko bo, żadne z nas nie wiedziało kiedy to drugie wysiada. Za każdym razem kiedy kończyła się strona, to patrzyła na mnie z taką nadzieją i pytaniem w oczach: ,,Czy moge pisać na kolejnej stronie?" a ja z uśmiechem przytakiwałem. Tak, nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem. Widząć poprawę jej nastroju, wyjąłem dwa lizaki i dałem jej jednego, co odwzajemniła mi uśmiechem. Po pewnym czasie napisała, że zaraz wysiada, więc podziękowaliśmy sobie za miłą rozmowę i na pamiątkę wyrwałem jej jedną kartkę z naszej 4-stronnicowej rozmowy. Wstała i odeszła, a kiedy była przy drzwiach, spojrzała się na mnie, a ja z uśmiechem jej pomachałem. Ona się uśmiechnęła i wyszła.


Jak wchodziłem była taka smutna, a wychodziła uśmiechnięta... Nie zdradzę dokładnie o czym toczyła się rozmowa ale zamieszczę pierwszą i ostatnią stronę naszej konwersacji ( bo tyle mi zostało po tej znajomości T-T ). Być może jeszcze kiedyś się spotkamy ;)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There is no drawing. There is text. And history.


I went back to the bus and as usual I sat down next to someone because I try not to sit alone. And I sat next to a girl (about 20-23 years old), who was nervous enough to note something in her notebook. I took out the headphones and started listening to music.

At the corner of my eye, I called the crane and tried to read something from her notes. There was something like this: "The boy in black hat sat next to me." I smiled and thought maybe I could draw something, because the last time I was only able to wave a few dogs.

And again the crane in action: "He took the notebook. She looked sad, she wrote quite quickly and a little nervous, I got the impression that she might have just encountered something wrong, and I was sitting over the empty sheet of my notebook ... after that ... aa draw drawing! On the sheet: "What are you writing about?" And I gave her my note :)

The girl was confused. Let's not deceive ourselves: who would expect the person sitting next to us to suddenly give us your notebook with the news? XD She looked at me with a questioning look at which I replied with a nod. She took it and started writing ...

And we joked for a moment :D She started to smile as we exchanged notes every now and then. Each of us wrote quickly because neither of us knew when the other one was getting out. Whenever a party ended, she looked at me with such hope and a question in her eyes, "Can I write on the next page?" And I smiled noddingly, yes, we did not say a word to each other. After some time she wrote that she was getting out so we thanked her for the nice conversation and in remembrance I snatched her one sheet from our 4-page conversation. She got up and walked away and when she was At the door, she looked at me, and I waved her a smile. She smiled and walked out.


As I walked in she was so sad and she came out smiling ... I will not tell you exactly what the conversation was about but I will put the first and last page of our conversation ( because I got so much T-T ). Perhaps we will meet again sometime ;)
Loading...
#24
Ostatnio upały są niemiłosierne a podróże autobusem, które i bez tego są męczące, to jakaś masakra. Podziwiam ludzi, którzy w tych warunkach, podobnie jak ta dziewczyna, decydują się na powtórzenie materiałów przed egzaminami.

Recently, the heat is unpalatable and travels by bus, which without and is tiring, is a massacre. I admire people who, under these conditions, like this girl, decide to repeat the material before the exams.

Loading...
#AgathaChristieJoke
Agatha Christie podczas zmywania wymyślała kolejne powieści. Ja wymyśliłem ten nieśmieszny dowcip :) :D :P

Agatha Christie was inventing novels during the wash. I have come up with this unfunny joke :) :D :P

,,Hey, are you resting?"
,,I'm lying"

"I'm lying" sounds the same as "plates" in Polish :D

Loading...
#23
Czasami idąc po mieście można zauważyć wielu ludzi, którzy mają bardzo śmieszne okulary. Pierwszy raz przyszło mi narysować osobę w okularach przez co troszkę mi nie wyszły. To i parę ostatnich wydarzeń potwierdziło, że muszę się jeszcze wiele nauczyć ;)

Sometimes when walking around town you will notice many people who have very funny glasses. It was the first time I had to draw a person with glasses so it isn't good enough. This and a couple of recent events have confirmed that I still have a lot to learn ;)
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconlilreddragon11:
lilreddragon11 Featured By Owner Jun 6, 2017   Traditional Artist
Thanks for the fav again!
Reply
:iconlilreddragon11:
lilreddragon11 Featured By Owner Jun 5, 2017   Traditional Artist
Thanks for the fav!
Reply
:icon1t-1s-just-me:
1t-1s-Just-Me Featured By Owner Jun 3, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks again!^^
Reply
:icon1t-1s-just-me:
1t-1s-Just-Me Featured By Owner May 6, 2017  Hobbyist General Artist
OMG thank you for the Fella Watch (Badges) and for all the faves!!!
 T (Alphabets) Y (Alphabets) ! Exclamation mark (Symbols) ! Exclamation mark (Symbols) ! Exclamation mark (Symbols) 
Reply
:icon1t-1s-just-me:
1t-1s-Just-Me Featured By Owner May 6, 2017  Hobbyist General Artist
Thank you for the Fav fella (Badge) )))
Also, cute animationsKao Emoji-04 (Cute) [V1] 
Reply
:iconlilreddragon11:
lilreddragon11 Featured By Owner Edited Apr 17, 2017   Traditional Artist
Thanks for the :+fav:!
Reply
:iconlilreddragon11:
lilreddragon11 Featured By Owner Apr 17, 2017   Traditional Artist
Thanks for the watch!
Reply
:iconandynortonuk:
andynortonuk Featured By Owner Apr 16, 2017  Hobbyist Filmographer
Thank you for the favourite on andynortonuk.deviantart.com/ar…
Reply
:iconnekoyuiaoi:
NekoYuiAoi Featured By Owner Apr 12, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for the Fav 
Reply
:iconsoulmarkey:
SoulMarkey Featured By Owner Apr 10, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fave
Reply
Add a Comment: